По света

Въпреки, че визуализация като начин за експресия е познат от самото зараждане човечеството, арт терапия като отделна професия се появява чак през 30-те години на миналия век. В началото на 20 век психиатрите започват да проявяват интерес към рисунките на техни пациенти, защото откриват взимовръзка между рисунката и болеста на пациента. По същото време учители по рисуване откриват, че свободното и спонтанно художествено изразяване на децата представлява както емоционална, така и символична комуникация. Така постепенно оттогава професията арт терапевт се е превърнала в ефективен и важен метод за комуникаця, оценка и лечение.
Арт-терапията възниква почти едновременно в Англия и САЩ през 40-те год. на 20 в.
Художници започват да работят в държавните здравни служби на Англия, като естествена последица от интереса и на лекарите психиатри и психоаналитиците към рисуването в терапевтичния процес.
В периода 1940 – 1960 г. много заинтересувани художници и учители по рисуване започват да предлагат техните услуги в клиники и болници. През тези години те срещат подкрепа и оценяване на арт терапевтичната работа от страна на лекарите-психиатри и завеждащите отделения, някои от които започват да ги наемат в клиниките срещу заплащане.
Професията арт терапевт се е развила значително от неформалното начало до сега. В момента няколко университета във Великобритания предлагат тренинг по арт терапия като степен на университетското образование. През периода на обучение от студентите се изисква да преминат собствена терапия.
През юни 1980 г. професията арт терапевт е призната за отделна и специфична професия и никой не би могъл да работи като арт терапевт без да има легитимно обучение от разпознати като такива тренинг програми. През 1990 г. Националния съвет за социални услуги в Англия също признава арт терапията като отделна професия.
През март 1997 г. държавната регистрация на арт терапевтите е одобрена, заедно с тази на драма терапевтите и музикотерапевтите, според Съвета за професиите, допълващи медицината, който по-късно прерасна в Съвет на здравните професии.
След като се квалифицира арттерапевтът трябва да кандидатства за Съвета на здравните професии, за да може легитимно да практикува. Само арт терапевти, които са регистрирани в Британската асоциация на арт терапевтите и Съвет на здравните професии, могат да практикуват според стандартите, които са утвърдени. БААТ изисква практикуващите арт терапия да имат редовна супервизия от регистрирани супервизори за тяхната клинична практика.
Нелегитимно е да се практикува арт терапия в Англия, освен от професионалисти, регистрирани в Съвет на здравните професии.

В България

Арт терапията се развива (още преди промените през 1989 г.) благодарение на едни от пионерите на арт терапията в света – проф. Дайана Уолър – ръководител на Катедрата по арт терапия в Лондон и Даниел Ламли – осъществил реформа в английското училище, освобождавайки  образованието по изобразително изкуство от шаблонните схеми, чрез пренасянето  в уроците по рисуване на методи, почерпени от арт терапията.

Българската асоциация по арт-терапия (БААТ) е създадена в края на 2006 г. Нейни учредители са 14 професионалисти, които имат тренинг по арт терапия в продължение на поне 3 години.Създаването на асоциацията беше подкрепено от проф. Даяна Уолър. Мисията на БААТ е да съдейства за усвояването и практическото прилагане на теорията и методите на арт-терапията; да осъществява връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на арт терапията; да подпомага и организира обучението и повишаване квалификацията на членовете на сдружението в областта на арт-терапията; да съдейства за популяризирането и разпространението на арт-терапията като лечебен подход и учебна дисциплина; да съдейства за провеждане на научни изследвания в областта на арт терапията; да осъществява сътрудничество с международните сдружения и институти по арт терапия; да осъществява връзки и взаимодействие със сдружения и институти, които имат сходни цели и задачи с тези на сдружението.