IMG_7909

Рисунки от работата с група “Женската идентичност”, 2010