Работа с глина на групата от обучителната програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията” 2012/2015 година.