Поредната работилница от обучителната програма “Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията”